Pravno uređenje zakupa broda u talijanskom, francuskom, engleskom i američkom pravu / Marija Pijaca