Istraživanja, razvoj i inovacije u razvoju novih proizvoda u prehrambenoj industriji / Vlasta Piližota