[predgovor, koncepcija i koordinacija izložbe, autorica likovnog postava, urednica kataloga Slavica Marković ; predgovor Ive Šimat Banov ; fotografije Nino Vranić, Goran Vranić, Goran Kos]
[predgovor, koncepcija i koordinacija izložbe, autorica likovnog postava, urednica kataloga Slavica Marković ; predgovor Ive Šimat Banov ; fotografije Nino Vranić, Goran Vranić, Goran Kos]