Svećenici glagoljaši i njihova ostavština : zbornik radova sa znanstvenog kolokvija održanog 20. listopada 2017. u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru / [urednici Tado Oršolić, Grozdana Franov-Živković]
Svećenici glagoljaši i njihova ostavština : zbornik radova sa znanstvenog kolokvija održanog 20. listopada 2017. u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru / [urednici Tado Oršolić, Grozdana Franov-Živković]