Pravni sustavi građanske odgovornosti za onečišćenje mora s pomorskih objekata u hrvatskom zakonodavstvu : [uvodno izlaganje] / Dorotea Ćorić