Jurisdikcija Hrvatske glede zaštite morskoga okoliša i pitanje proglašenja njezina gospodarskoga pojasa u Jadranskome moru : [Rasprava] / Vladimir Đuro Degan