Iz crkvene prošlosti grada Raba : inventar crkve Sv. Ivana Evanđelista (1784. godina) / Lovorka Čoralić