Cresko-lošinjski otočni prostor u kolopletu političkih, ideoloških i vojnih sukoba u jesen 1943. godine : (od rujna do studenoga 1943. godine) / Antun Giron