Uloga papinstva u afirmaciji Hrvatske u ranom srednjem vijeku (7. - 12. st.) / Franjo Šanjek