Duhovni lik i značenje krčkoga biskupa Antuna Mahnića (1850-1920), Krk, 2006. : [prikaz] / Aleksandra Golubović, Maja Polić