Željko Bartulović: Sušak 1919. - 1947.: Državnopravni položaj grada, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Adamić, Posebno izdanje Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka, 2004. : [prikaz] / Iva Milovan