Riječ-dvije o knjizi "Plovanska crikva svetoga Apolinara" (Perica Dujmović - Tomislav Galović, Plovanska crikva svetoga Apolinara. 150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima 1857-2007., Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. Dubašnica - Općina Malinska-Dubašnica, 2008 : [prikaz] / Ivan Botica