Dvije nove knjige o liburnijskoj književnosti (Jasna Gržinić: Zoran Kompanjet - smijeh kao književna (o)poruka, Adamić - Katedra Čakavskog sabora Opatija, Rijeka - Opatija, 2008. Marinko Lazzarich: Riječki akvarel - prozno stvaralaštvo Srećka Cuculića, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2008.) : [prikaz] / Vjekoslava Jurdana