Prilog biografiji Gábora de Bellusa Barossa (Pružina, 1848. - Budimpešta, 1892.) / Nina Spicijarić Paškvan