Marina Vicelja-Matijašić, Istra i Bizant: neki povijesno - ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri, Ogranak Matice hrvatske Rijeka, Rijeka, 2007. : [prikaz] / Hana Lencović