Dometi posvećeni Darku Dekoviću (Dometi, znastveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci, XVIII, broj 1-2, 2008.) : [prikaz] / Mirjana Crnić