Karolina Riječka - primjer mogućeg city branda kao rodnog stereotipa u kontekstu identitetskih vrijednosti postmoderne i kapitalističke ideologije / Hana Lencović
Karolina Riječka - primjer mogućeg city branda kao rodnog stereotipa u kontekstu identitetskih vrijednosti postmoderne i kapitalističke ideologije / Hana Lencović