O otkrivanju spomen-ploče biskupu Strossmayera u Bjelovaru 1924. godine / Mladen Medar