Društvena struktura nosilaca političkih i privrednih institucija
Društvena struktura nosilaca političkih i privrednih institucija