Životinjski svijet Istre : narodna imena najzastupljenijih životinja sjevernog Jadrana = Animal world of Istria : folk names of the most common animals of northern Adriatic : narodna imena najzastupljenijih životinja sjevernog Jadrana = Die Tierwelt Istriens : Volksnamen der meist verbreiteten Tieren der Nordadria : narodna imena najzastupljenijih životinja sjevernog Jadrana = Il mondo animale dell' Istria : nomi popolari degli animali piu rappresentativi dell' Alto Adriatico : narodna imena najzastupljenijih životinja sjevernog Jadrana / Srđa Orbanić ; [prijevod, traduzione, Übersetzung, translation Srđa Orbanić, Sanja Vujica, Nebojša Buđanovac]
Životinjski svijet Istre : narodna imena najzastupljenijih životinja sjevernog Jadrana = Animal world of Istria : folk names of the most common animals of northern Adriatic : narodna imena najzastupljenijih životinja sjevernog Jadrana = Die Tierwelt Istriens : Volksnamen der meist verbreiteten Tieren der Nordadria : narodna imena najzastupljenijih životinja sjevernog Jadrana = Il mondo animale dell' Istria : nomi popolari degli animali piu rappresentativi dell' Alto Adriatico : narodna imena najzastupljenijih životinja sjevernog Jadrana / Srđa Orbanić ; [prijevod, traduzione, Übersetzung, translation Srđa Orbanić, Sanja Vujica, Nebojša Buđanovac]