Život i mišljenja istaknutih filozofa : (u deset knjiga) / Diogen Laertije ; sa starogrčkog preveo Albin Vilhar
Život i mišljenja istaknutih filozofa : (u deset knjiga) / Diogen Laertije ; sa starogrčkog preveo Albin Vilhar