Župa Trebinja (Trebimlja) : (kraći povijesno-etnografski prikaz - život, korijeni, običaji) / Đuro Kriste
Župa Trebinja (Trebimlja) : (kraći povijesno-etnografski prikaz - život, korijeni, običaji) / Đuro Kriste