Prishtina, Kastrioti (Obiliqi) dhe Fushë-Kosova
Prishtina, Kastrioti (Obiliqi) dhe Fushë-Kosova