21(2010) : Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem : [slovar in jeziko(slo)vni komentarji] = slowenischen Ortsnamen in Kärnten : [Namenbuch und Sprach(wissenschaft)liche Kommentare] : Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem : [slovar in jeziko(slo)vni komentarji] / Pavel Zdovc
21(2010) : Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem : [slovar in jeziko(slo)vni komentarji] = <Die> slowenischen Ortsnamen in Kärnten : [Namenbuch und Sprach(wissenschaft)liche Kommentare] : Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem : [slovar in jeziko(slo)vni komentarji] / Pavel Zdovc