Sgode od boja ke sljedisce oko Spuscja i Scjabgljaka godiscta 1788. / sloscene u piesan po G. F. u pohvalu gospodina Filippa Vukassovichja is Segna ... ; a od I. R. pokorna slughe i sarcjana priateglja recenoga vojvode gnemu na cjast prikasane i poklognene
Sgode od boja ke sljedisce oko Spuscja i Scjabgljaka godiscta 1788. / sloscene u piesan po G. F. u pohvalu gospodina Filippa Vukassovichja is Segna ... ; a od I. R. pokorna slughe i sarcjana priateglja recenoga vojvode gnemu na cjast prikasane i poklognene