Žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća na području bivše općine Novska : (Grad Novska i općine Jasenovac i Lipovljani) / Alojz Buljan, Franjo Horvat
Žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća na području bivše općine Novska : (Grad Novska i općine Jasenovac i Lipovljani) / Alojz Buljan, Franjo Horvat