Životinjski svet u delima umetnika članova SANU : [katalog izložbe] ; [autori izložbe Gordana Harašić, Stanislav Živković ; autori fotografije Miodrag Đorđević ... [et al.]
Životinjski svet u delima umetnika članova SANU : [katalog izložbe] ; [autori izložbe Gordana Harašić, Stanislav Živković ; autori fotografije Miodrag Đorđević ... [et al.]