Duhovničtvo rimo-katoličkog věroizpovidanja okružja gradiškog na gospodina poklisara, koj u ime Biskupie zagrebačke rimokatoličku Cerkvu na saboru u Zagrebu, 5. lipnja t. g. otvorit se imajućem, zastupao bude
Duhovničtvo rimo-katoličkog věroizpovidanja okružja gradiškog na gospodina poklisara, koj u ime Biskupie zagrebačke rimokatoličku Cerkvu na saboru u Zagrebu, 5. lipnja t. g. otvorit se imajućem, zastupao bude