Županija Varaždinska i magjaromanija u Hrvatskoj i Slavoniji : skopčani dielovi Ugarske (Slavonija-Croatia) / napisao X. [i. e. Ivan Kukuljević-Sakcinski)
Županija Varaždinska i magjaromanija u Hrvatskoj i Slavoniji : skopčani dielovi Ugarske (Slavonija-Croatia) / napisao X. [i. e. Ivan Kukuljević-Sakcinski)