Život i običai Crnogoraca / napisao V. M. G. Medaković
Život i običai Crnogoraca / napisao V. M. G. Medaković