Život i priključeni'ja Dimitrija Obradovića narečenoga u kaluđerstvu Dositeja, n'im' ist'im' spisana i izdana
Život i priključeni'ja Dimitrija Obradovića narečenoga u kaluđerstvu Dositeja, n'im' ist'im' spisana i izdana