Besjeda biskupa Josipa Jurja Strossmayera rečena u svetčanoj sjednici Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 9. studenoga 1884. prigodom otvorenja "Strossmayerove galerije slika" / biskup Josip Juraj Strossmayer