Slavonski tip humora u tekstovima Janka Jurkovića, Vilima Korajca i Josipa Eugena Tomića / Vesna Vlašić