Modificiranje škroba radi proširenja primjene / Drago Šubarić, Jurislav Babić, Đurđica Ačkar