<"> Zvrkom" preko Sofficia : (ogled u povodu i onkraj djela Božidara Petrača Futurizam u Hrvatskoj, Matica hrvatska - Ogranak Pazin, Pazin, 1995) / Mladen Machiedo
< Zvrkom" preko Sofficia : (ogled u povodu i onkraj djela Božidara Petrača Futurizam u Hrvatskoj, Matica hrvatska - Ogranak Pazin, Pazin, 1995) / Mladen Machiedo">