Nives Kavurić Kurtović : crtački dnevnik / [predgovor Tonko Maroević ; glavni urednik Igor Fisković ; urednica kataloga Slavica Marković ; fotografije Nikola Šiško]
Nives Kavurić Kurtović : crtački dnevnik / [predgovor Tonko Maroević ; glavni urednik Igor Fisković ; urednica kataloga Slavica Marković ; fotografije Nikola Šiško]