Zvykoslovne pramene vytvarneho prejavu slovenskeho / Rudolf Bednárik
Zvykoslovne pramene vytvarneho prejavu slovenskeho / Rudolf Bednárik