Županija Varaždinska i slob. i kralj. grad Varaždin / Stjepan Belošević, Gornjo-Stubički
Županija Varaždinska i slob. i kralj. grad Varaždin / Stjepan Belošević, Gornjo-Stubički