Pjesnička ostavština Ruđera Boškovića u Bancroft Library (Sveučilište California, Berkeley) : katalog / Irena Bratičević
Pjesnička ostavština Ruđera Boškovića u Bancroft Library (Sveučilište California, Berkeley) : katalog / Irena Bratičević