Velika župa Dubrava između Talijana, četnika i partizana 1942. godine / Franko Mirošević