Visina Sunca u podne u Splitu na dan zimskog solsticija. Osvrt na neke tvrdnje Mladena Pejakovića o Dioklecijanovoj palači : [prikaz] / Antun Ničetić