Korištenje saznanja o polifenolnom profilu hrvatskih vina u marketinške svrhe / Vesna Rastija, Kristina Mihaljević, Mato Drenjančević, Vladimir Jukić