Zlatna dolina kao metafora djetinjstva: autobiografski diskurs Zlate Kolarić-Kišur / Andrijana Kos-Lajtman