Josip Pavičić i socrealistički dječji roman / Berislav Majhut, Sanja Lovrić Kralj