Anto Gardaš i Hrvoje Kovačević – dvije generacije akcijskoga dječjeg romana / Dubravka Težak, Marina Gabelica