Prikazano 1-7 od 7 zapisa
Spisi dubrovačke kancelarije = Notae et acta cancellariae Ragusinae
Spisi dubrovačke kancelarije = Notae et acta cancellariae Ragusinae
1
Seljačke bune u Hrvatskoj u 17. stoljeću : građa / Josip Adamček u suradnji s Josipom Barbarićem...[et al.]
Seljačke bune u Hrvatskoj u 17. stoljeću : građa / Josip Adamček u suradnji s Josipom Barbarićem...[et al.]
2
Prijedlozi i projekti željezničkih pruga u Hrvatskoj : 1825-1863 / Bernard Stulli
Prijedlozi i projekti željezničkih pruga u Hrvatskoj : 1825-1863 / Bernard Stulli
3
Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću / Josip Adamček, Ivan Kampuš
Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV i XVI stoljeću / Josip Adamček, Ivan Kampuš
4
Korespondencija Stjepana Radića / Bogdan Krizman
Korespondencija Stjepana Radića / Bogdan Krizman
7