Prikazano 1-20 od 20 zapisa
Franjevački samostanski kompleks sv. Bernardina Sijenskog u Kamporu na otoku Rabu / Ivan Braut, Krasanka Majer Jurišić, Edita Šurina
Franjevački samostanski kompleks sv. Bernardina Sijenskog u Kamporu na otoku Rabu / Ivan Braut, Krasanka Majer Jurišić, Edita Šurina
1
Stancija de Franceschi u Segetu kod Umaga / Petar Puhmajer
Stancija de Franceschi u Segetu kod Umaga / Petar Puhmajer
2
Petrova gora - pavlinski samostan sv. Petra / Tajana Pleše ... [et. al.] ; [prijevod na engleski = English translation Danijel Lončar]
Petrova gora - pavlinski samostan sv. Petra / Tajana Pleše ... [et. al.] ; [prijevod na engleski = English translation Danijel Lončar]
3
Tezaurus spomeničkih vrsta : podatkovni standard u inventarima graditeljske baštine / Lana Križaj ; [prijevod [sažetka] na engleski Aida Njunjić]
Tezaurus spomeničkih vrsta : podatkovni standard u inventarima graditeljske baštine / Lana Križaj ; [prijevod [sažetka] na engleski Aida Njunjić]
4
Konzularni beneficijari u rimskoj provinciji Dalmaciji / Ivo Glavaš ; [prijevod [sažetka] na engleski Aida Njunjić]
Konzularni beneficijari u rimskoj provinciji Dalmaciji / Ivo Glavaš ; [prijevod [sažetka] na engleski Aida Njunjić]
5
Velika Onofrijeva fontana u Dubrovniku : povijesnoumjetnička i konzervatorska studija / Krasanka Majer Jurišić, Edita Šurina ; [prijevod na engleski Aida Njunjić]
Velika Onofrijeva fontana u Dubrovniku : povijesnoumjetnička i konzervatorska studija / Krasanka Majer Jurišić, Edita Šurina ; [prijevod na engleski Aida Njunjić]
6
Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea / Marijan Bradanović ; [prijevod na engleski Vesna Racković]
Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea / Marijan Bradanović ; [prijevod na engleski Vesna Racković]
7
Putne bilješke Mijata Sabljara : (1852.-1854.) : crkveni inventar / Martina Juranović-Tonejc ; [prijevod [sažetka] na engleski Maja Šunjić]
Putne bilješke Mijata Sabljara : (1852.-1854.) : crkveni inventar / Martina Juranović-Tonejc ; [prijevod [sažetka] na engleski Maja Šunjić]
8
Antropologija prostora : (na primjeru sela Bitelić - Sinj) / Dinka Alaupović Gjeldum ; [prijevod [sažetka] na engleski Graham McMaster]
Antropologija prostora : (na primjeru sela Bitelić - Sinj) / Dinka Alaupović Gjeldum ; [prijevod [sažetka] na engleski Graham McMaster]
9
Splitske zidine u 17. i 18. stoljeću / Arsen Duplančić
Splitske zidine u 17. i 18. stoljeću / Arsen Duplančić
10
Požega, crkva sv. Lovre / Ivan Srša
Požega, crkva sv. Lovre / Ivan Srša
11
Vlaga u povijesnim građevinama : sistematika, dijagnostika, sanacija / Hrvoje Malinar
Vlaga u povijesnim građevinama : sistematika, dijagnostika, sanacija / Hrvoje Malinar
12
Sokolac - frankopanski plemićki grad u Brinju / Drago Miletić, Marija Valjato Fabris
Sokolac - frankopanski plemićki grad u Brinju / Drago Miletić, Marija Valjato Fabris
13
Dvorac Miljana : istraživanja i konzervatorski radovi / Silvije Novak, Marija Mirković ; arhitektonska dokumentacija Blanda Matica; fotografije u boji Nino Vranić
Dvorac Miljana : istraživanja i konzervatorski radovi / Silvije Novak, Marija Mirković ; arhitektonska dokumentacija Blanda Matica; fotografije u boji Nino Vranić
15
Župna crkva Svih Svetih u Đakovu / Tone Papić, Božica Valenčić
Župna crkva Svih Svetih u Đakovu / Tone Papić, Božica Valenčić
16
Skradin : arhitektonski elementi i detalji / Ivo Šprljan
Skradin : arhitektonski elementi i detalji / Ivo Šprljan
17
Antički brod kod otoka Ilovika / Marijan Orlić
Antički brod kod otoka Ilovika / Marijan Orlić
20